Stručni seminar o izradi speleološkog nacrta

U Omišu je od 23.-24. svibnja 2015. u organizaciji Speleološkog odsjeka PD Imber i sudjelovanje 31 člana iz 9 speleoloških udruga održan seminar Komisije za speleologiju HPS o izradi speleološkog nacrta. Seminar je dio programa speleološkog obrazovanja Komisije za speleologiju kojim se stječu napredna tehnička znanja i priprema za polaganje viših speleoloških naziva (koje će se održati 30.-31.1.2016. na Ravnoj gori u Filićevom domu).

Detaljnije o seminaru i popis sudionika