Stručni skupovi

Na inicijativu hrvatskih speleologa te znanstvenika i stručnjaka za krš, od 2009. godine organiziran je niz stručnih ili znanstveno-stručnih skupova o različitim temama vezanim uz istraživanja krša te zaštitu i upravljanje.

Pregled skupova 

  • Međunarodni simpozij “Georaznolikost i geobaština – stanje i perspektive”, Perušić 2022.
  • Međunarodni znanstveno-stručni skup Georaznolikost, geobaština i geoturizam u krškim područjima, Perušić, 2017.
  • Znanstveno-stručni skup Posebne vrijednosti dubokog krša, Krasno, 2012.
  • Stručni seminar o speleološkom katastru, Perušić, 2011.
  • Stručni seminar o zaštiti špilja i podzemne faune, Ogulin, 2010.
  • Stručni seminar o izradi  i vrednovanju speleološkog nacrta, Samobor, 2009.