Impresum

Hrvatski speleološki poslužitelj, su neprofitne web stranice koje volonterski uređuju članovi Speleološkog društva Velebit, Speleološkog odsjeka PDS Velebit, Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza i Zagrebačkog speleološkog saveza, a u suradnji sa članovima  Hrvatskog speleološkog saveza i Hrvatskog biospeleološkog društva. Web stranice su vezane uz aktualna istraživanja hrvatskih speleologa, i uz radove koji su na temelju njih publicirani. Korišteni su i materijali publicirani u svijetu u stručnim i znanstvenim časopisima.

Croatian speleological server is edited by members of Speleological society Velebit – Zagreb, Speleological section Velebit – Zagreb and Speleological Committee of the Croatian Mountaineering Association, in cooperation with the members of Croatian speleological federation and Croatian biospeleological society.

 
Urednički odbor Hrvatskog speleološkog poslužitelja:
Editorial Board: 
Doc.dr.sc. Dalibor Paar
Izv.prof.dr.sc. Darko Bakšić, dipl.ing.šum.
Jana Bedek, dipl.ing.biol.
Tamara Čuković, dipl.ing.biol.
Damir Lacković, dipl.ing.geol.
Marta Malenica, dipl.ing.biol.
Dr.sc. Andrej Stroj, dipl.ing.geol.
Marijan Sutlović, prof. pov. i lik.umj.

Web dizajn i tehnička podrška:
Web design and technical support:

Dalibor Paar, Tomislav Bajo
Autori tekstova:
Authors: 
Ana Bakšić, Darko Bakšić, Teo Barišić, Aida Barišić, Damir Basara, Jana Bedek, Vlado Božić, Nenad Buzjak, Hrvoje Cvitanović, Ivica Ćukušić, Marijan Čepelak, Ozren Dodić, Goran Gabrić, Mladen Garašić, Ivan Glavaš,  Marin Glušević, Svjetlan Hudec, Branko Jalžić, Vedran Jalžić, Igor Jelinić, Damir Lacković, Blanka Lučić, Ivo Lučić, Marko Lukić, Hrvoje Malinar, Luka Mudronja, Jagoda Munić, Roman Ozimec, Dalibor Paar, Josip Petričević, Roko Pribičević, Tonči Rađa, Marko Rakovac, Dalibor Reš, Goran Rnjak, Ana Katarina Sansević, Darko Štefanac, Domagoj Tomašković, Boris Vrbek
Autori fotografija:
Photo: 
Ana Bakšić, Darko Bakšić, Teo Barišić, Aida Barišić, Damir Basara, Jana Bedek, Slaven Boban, Dean Bratušek, Vlado Božić, Nenad Buzjak, Davor Cvitanić, Marijan Čepelak, Martina Dubolnić, Mladen Garašić, Ivan Glavaš, Marin Glušević, Hrvoje Ivanić, Branko Jalžić, Igor Jelinić, Neven Kalac, Dubravko Kavčić, Darko Kovačić, Dina Kovač, Petra Kovač Konrad, Damir Lacković, Ivo Lučić, Marko Lukić, Marija Mačešić, Anonija Mihaljević, Dražan Mimica, Jagoda Munić, Dinko Novosel, Damir Lacković, Dalibor Paar, Davor Perić, Roko Pribičević, Ivica Radić, Dalibor Reš, Goran Rnjak, Irina Stipanović, Vesna Troha, Darko Troha, Toni Tursić, Anja Žmegač
Crteži i ilustracije:
Drawings and illustrations: 
Darko Bakšić, Dalibor Paar, Marijan Čepelak, Ivan Boban
Speleološki nacrti:
Cave topo:
Speleološke udruge navedene uz pojedine nacrte.
Speleological clubs that are specified on specific cave topo.

Prijevodi:
Translations:

Marko Andreis, Marijan Čepelak, Ana Čop, Ivana Jerkin, Dina Kovač

Prikupljanje i priprema materijala:
Collection and preparation of materials:

Tihana Boban, Maja Dasović, Marta Malenica, Vanja Rudić

Kontaktirajte uredništvo:
Contact Editorial Board::

e-mail

Od 1997 do 2002. godine urednica web stranica bila je Jagoda Munić.
From 1997 to 2002. web editor was  Jagoda Munić.

Članovi pojedinih istraživanja navedeni su u tekstovima o tim istraživanjima. Hrvatski speleološki poslužitelj povezuje i s web stranicama sa speleološkom tematikom drugih autora te prenosi neke članke i radove koji nisu vlasništvo speleološkog poslužitelja, pri čemu su uvijek navedeni autori i originalni izvori.

Speleološki nacrti  i drugi podaci prezentirani na speleološkom poslužitelju, objavljeni su i u hrvatskoj i svjetskoj speleološkoj literaturi.

speleoserverF1H

Uvjeti korištenja sadržaja objavljenih na Hrvatskom speleološkom poslužitelju

Svaka fotografija, topografski nacrt, ilustracija i članak predstavljaju autorsko djelo i kao takva su zaštićena Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN167/03) te relevantnim međunarodnim ugovorima WIPO-a (World Intellectual Property Organization).

Nije dozvoljena upotreba navedenih sadržaja u komercijalne svrhe i za izradu novih publikacija bez pismene dozvole autora. Za dodatne informacije obratite se uredništvu, pojedinim autorima ili speleološkim udrugama.

U slučaju navođenja rezultata speleoloških istraživanja, kao izvor informacija  treba u potpunosti citirati navedene autore (uključujući speleološke udruge unutar kojih djeluju) te Hrvatski speleološki poslužitelj. Izmjena navedenih sadržaja nije dozvoljena bez odobrenja autora.

Za osobne i edukativne potrebe (u školama, fakultetima) dozvoljena je upotreba materijala u istovjetnom obliku uz navođenje izvora (autor, naslov, Hrvatski speleološki poslužitelj – speleologija.hr, godina).

Podaci prikazani na ovim web stranicama su ponuđeni isključivo u svrhu informiranja i predstavljeni u najboljoj namjeri. Autori ne odgovaraju za eventualne štete nastale direktnim ili indirektnim korištenjem istih.

speleoserverF1E

Copyright information and conditions of use of all materials on Croatian Speleological Server

The materials available through Croatian Speleological Server website are protected by copyright, trademark and other intellectual property laws.

All materials can be used for educational purposes (in schools, universities etc.) with citing the source (author, title, Croatian Speleological Server – speleologija.hr, year)

For other uses (publications, commercial use, etc.), a written allowance is needed.

All data on this site are provided only for the information purpose. However, the authors, as the data owners, cannot be responsible for any damage that is directly or indirectly made using the data from this site.

Informacije/Info: e-mail