Seminar o digitalizaciji speleološkog nacrta

U organizaciji Komisije za speleologiju HPS-a i Speleološkog odsjeka HPD Željezničar 06.12.2014. organiziran je Seminar o digitalizaciji speleološkog nacrta.

2014-Semnacrt-2

Seminar se održavao u prostorijama HPD Željezničar u Zagrebu, Trnjanska 5b, te je okupio 28 polaznika iz 6 speleoloških udruga. Osim članica KS HPS seminaru su prisustvovale i udruge članice Hrvatskog speleološkog saveza.

Glavni rezultat speleoloških istraživanja je na stručan način i u skladu sa svjetskim standardima izrađen speleološki nacrt. Zato je od izuzetne važnosti da članovi speleoloških odsjeka i udruga budu kvalitetno educirani o preciznosti i detaljima izrade nacrta te kasnijoj digitalizaciji samog nacrta. U okviru seminara održana su teorijska predavanja i step-by-step radionice na kojima su sudionici imali prilike digitalizirati jedan vlastiti speleološki nacrt. Tijekom seminara se koristio program CorelDRAW za vektorsko crtanje te specijalistički program Speleoliti. Organizator je osigurao privremene instalacije navedenih programa za potrebe izvođenja seminara.

2014-Semnacrt-1

Ovaj stručni seminar dio je speleološkog školovanja koje Komisija za speleologiju HPS-a provodi kroz speleološke škole, stručne seminare i ispite za speleološke nazive. Seminar su vodili Marko Budić i Dalibor Kušić a kao predavači, instruktori ili demonstratori u radu seminara sudjelovali su: Vlado Božić, Ruđer Novak, Milivoj Uroić, Anja Žmegač, Dalibor Jirkal, Damir Janton, Ante Sušić, Damir Basara, Ana Bakšić i Marijan Sutlović.

Damir Basara