Publikacije

Knjige sažetaka skupova speleologa

2023 Skup speleologa Hrvatske – Čakovec 2023

2022 Skup speleologa Hrvatske – Samobor 2022

2021 Skup speleologa Hrvatske – Gospić 2021

2019 Skup speleologa Hrvatske – Pazin 2019

2018 Skup speleologa Hrvatske – Ogulin 2018

2017 Skup speleologa Hrvatske – Konavle 2017

2016 Skup speleologa Hrvatske – Karlovac 2016

2015 Skup speleologa Hrvatske – Ogulin 2015

2014 Skup speleologa Hrvatske – Lepoglava 2014

2013 Skup speleologa Hrvatske – Momjan 2013

2012 Skup speleologa Hrvatske – Drežnik Grad 2012

2011 Skup speleologa Hrvatske – Kamanje 2011

2010 Skup speleologa Hrvatske – Biograd na Moru 2010

2009 Skup speleologa Hrvatske – Višnjan 2009

2008 Skup speleologa Hrvatske – Kamanje 2008

2007 Skup speleologa Hrvatske – Kastav 2007

2006 Skup speleologa Hrvatske – Kamanje 2006

2005 Skup speleologa Hrvatske – Kamanje 2005

2004 Skup speleologa Hrvatske – Ozalj 2004

2003 Skup speleologa Hrvatske – Ozalj 2003

2002 Skup speleologa Hrvatske – Ozalj 2002

2001 Skup speleologa Hrvatske – Ozalj 2001

2000 Skup speleologa Hrvatske – Ozalj 2000

1999 Skup speleologa Hrvatske – Vodice – Žumberak 1999