Predavanja o istraživanjima Dinarskog i Alpskog krša

U četvrtak 11. prosinca 2014. u 18,00 sati na Geografskom odsjeku PMF-a,  Marulićev trg 19, 2. kat, Predavaonica 1, slovenski znanstvenici i speleolozi održat će 2 predavanja:

Dr.sc. Andrej Mihevc (IZRK SAZU, Postojna): Nova paradigma geomorfologije Dinarskog krša; 

Dr.sc. Mitja Prelovšek (IZRK SAZU, Postojna): Field observation of (bio) dissolution and precipitation: quantitative dana from Slovene Dinaric and Alpine underground karst. 

Pozivnica na predavanja