22. Međunarodna škola krša „klasični krš“ – Mikroorganizmi u kršu

Znanstveni skup je u Postojni od 16.-20.6.2014. okupio stotinjak eksperata za mikroorganizme u kršu te drugih stručnjaka za krš iz 23 zemlje. Razvoj molekularne biologije i napredak u prirodnim znanostima od devedesetih godina prošlog stoljeća rezultirao je povećanim brojem studija mikroorganizama i njihovih interakcija s krškim podzemljem. Radi se o složenim ekosustavima koji su razvijeni u podzemlju bez svjetlosti te su bazirani na energiji i nutrijentima koje mikrobi stvaraju kroz kemosintetičke reakcije. Mikroorganizmi su u špiljama uključeni u geološke, hidrološke i ekološke procese te je njihovo proučavanje potrebno u svrhu razumijevanja krša u cjelini.

Više informacija…