Subterranea Croatica br. 17

Izašao je br, 17 speleološkog časopisa Subterranea Croatica. Iz sadržaja izdvajamo:

ŠPILJA MILJACKA II
Petra Kovač-Konrad, Vedran Jalžić, Nenad Buzjak;
JAMA STRMAC KOD LIPE NA KVARNERU
Dario Maršanić;
SPELEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA ŠIREG PODRUČJA RAKOVAČKE UVALE (OPĆINE RAKOVICA I SABORSKO) 2012.-2014.
Neven Bočić;
DO ŠPILJA I JAMA PUTEVIMA OKO KRBAVSKOG POLJA
Goran Rnjak., Dina Kovač;

KRAJAČEVA ŠPILJA NA KORDUNU
Antonio Mihalić;
NOVA VRSTA STRIGE IZ ŠPILJE MILJACKA II, Eupolybothrus cavernicolus Komerički & Stoev, 2013, KAO MODEL NOVOG PRISTUPA U TAKSONOMIJI
Ana Komerički;
FOSIL ŽDERONJE (Gulo gulo) IZ JAME ZVONEČKA II
Kazimir Miculinić, Doris Döppes;
SPELEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA BARAĆEVIH ŠPILJA
Vlado Božić;
VIJESTI
13. EUROPSKI SIMPOZIJ O ISTRAŽIVANJIMA ŠIŠMIŠA, ŠIBENIK – Dina Kovač;
SPELEO FILM FESTIVAL – KARLOVAC , stari grad Dubovac – Damir Basara;
ATLAS ŠPILJSKIH TIPSKIH LOKALITETA FAUNE REPUBLIKE HRVATSKE, SVEZAK 2 – Tamara Čuković;
SKUP POVODOM 50. GODIŠNJICE SPELEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA KANINA – Dalibor Reš;

Naslovna-SC17w-m