In memoriam dr.sc. Srećko Božićević

sbozicevic

U Zagrebu je 15. ožujka 2015. godine umro poznati speleolog i geolog dr.sc. Srećko Božičević u 81-oj godini života (16.1.1935 – 15.3.2015.).

Neke crtice iz speleološkog života dr.sc. Srećka Božićeviča:

– član planinarske organizacije od 1950 – 2015,
– član speleološkog odsjeka PD “Željezničar” od 1951. do prije nekoliko
godina,
– dugogodišnji član, tajnik i jedan od osnivača Speleološkog društva
Hrvatske (2. travnja 1954. godine),
– osnivač i prvi pročelnik Speleološkog odsjeka PDS “Velebit” 15.12.1956.,
– voditelj prvog speleološkog tečaja u tadašnjoj državi u Ogulinu 1957.
godine,
– urednik prve edukativne speleološke skripte “Osnovna znanja iz
speleologije”, 1961.,
– pročelnik Komisije za speleologiju PSH do 1959 -1962.,
– urednik 11. godišta časopisa “Speleolog” i objavio prvu naslovnicu u
boji u tom časopisu,
– doktorirao iz područja speleologije 1985.,
– objavio desetak knjiga i stotine radova stručnih i znanstvenih radova iz
speleologije,
– posjetio i istraživao vise tisuća speleoloških objekata,
– počasni član Saveza speleologa Jugoslavije, Hrvatskog speleološkog
saveza, te brojnih speleoloških društava i klubova – SOŽ (1974), DISKF
(1981), SD Istra (2004), SD Proteus, SD Gracisce (2012),… Nositelj
brojnih najviših planinarskih odličja, dugogodišnji član uredništva “Naših
Planina”, “Hrvatskog planinara”, “Prirode”, “Speleologa”…
– dobitnik republičke nagrade za popularizaciju znanosti “Fran Tučan ”
(1987) i državne nagrade za životno djelo zaštite okoliša i prirode “Ivo
Horvat” (2006),
– -speleolog, instruktor speleologije, odličan fotograf s preko dvadesetak
samostalnih izložbi,
– njemu u čast, nova vrsta špiljskih kukaca pronađena u kaverni u tunelu
Učka, nazvana je “Croatodirus bozicevici” (2000),
– prvi minirao uske prolaze u podzemlju u Hrvatskoj s položenim minerskim ispitom (1974),
– aktivni sudionik na 4 svjetska speleološka kongresa (1965, 1969,
1973,1977),
– član organizacijskog odbora svih nacionalnih speleoloških kongresa koji
su održani u Hrvatskoj (1958, 1984 i 2010).

Još jednom hvala Srećku na svemu dobrome sto nam je ostavio u svom speleološkom djelovanju u posljednjih 65 godina. Ispunjena je Srećkova želja i zamolba da se manji dio njegove urne (koja je posebno za to bila pripremljena u Krematoriju) unese u jedan od tri, od njega posebno odabrana, speleološka objekta u hrvatskom kršu.

M.Garašić